پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۲۸۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سعید یوسفی
سعادت آباد
۱۲اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
قیطریه
۱۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعید یوسفی
سعادت آباد
۲۷فروردین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند