پیش نیاز

آشنایی با زبان انگلیسی

کسب توانایی

تربیت دستیار دندانپزشک همراه با مهارتهای کاملا کاربردی که به آموزش مجدد توسط دندانپزشک ، در محل اجرا نیاز خواهد داشت.همچنین کم کردن مشکلات جذب دستیار ماهر در این بخش از اهداف این دوره است.

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۳۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۱۳آذر
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند