پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

آشنایی با اصول کار در داروخانه ، نسخه خوانی

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۷آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۲۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر پگاه شاکری
سعادت آباد
۲۳آذر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند