پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

توانایی نقشه خوانی،ترسیم نقشه های ساختمانی به کمک نرم افزار ، توان مندی طراحی دست ازاد و مفاهیم پایه طراحی را اشنا گردد

سرفصل ها

• مهارت های ترسیمی و استاندارد های داخلی
• Auto cad
• freehand drawing
• طراحی مفهومی

بازار کار

توان مندی ترسیم نقشه های ساختمانی با دست و اتوکد

توضیحات

ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۹آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۶۹۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد صادقی
نیاوران
۱۶آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۷۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پریچهر پیمانی تیموری مطلق
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۸۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۶۹ مدت کلاس : ۱۲۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محسن دهقانی سانیچ
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳آذر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۵۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۶آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۶۷۳ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۷آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۶۹۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۲۹آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۷۶۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۳۰آذر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۲۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷دی
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۳۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵دی
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند