کد کلاس : ۲۱۱۸۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۹مرداد
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰شهریور
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند