کد کلاس : ۲۱۰۵۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۶مرداد
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۵شهریور
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند