پیش نیاز

آشنایی با طراحی لباس مقدماتی مانند طراحی یگور ، مبانی ، هنرهای تجسمی طراحی لباس 1 ، جنسیت سازی ، سبک شناسی و طراحی کالکشن

کسب توانایی

آموزش طراحی لباس پشرفته با رویکرد طراحی لباس با قابلیت دوخت و تولید انبوه

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۵۵۶ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
پیروزی
۱۹آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸آذر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند