پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۹۲۴۷ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۳بهمن
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۸ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۴بهمن
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۹۶ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۷بهمن
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند