کد کلاس : ۲۰۵۷۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۲۸مرداد
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۹۵۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۰۷شهریور
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند