پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت پروژه

سرفصل ها

آشنايي با مباني مديريت پروژه
ساختار شکست کار (WBS)
آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
تقويم
وارد کردن فعاليتها
تعيين روابط بين فعاليت ها
تعريف منابع
تخصيص منابع
تسطيح منابع
قالب بندي و چاپ طرح پروژه
پيگيري (Tracking) پروژه
تنظيمات نماي MSP
سفارشي نمودن MSP
مدیریت ارزش کسب شده
يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
پروژه نمونه

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۵۵۸۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۳آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سید نبی الله کیا
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۵آذر
۷,۱۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۶آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۴۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۴۹۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵دی
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند