پیش نیاز

متقاضيان بالاي 18 سال

کسب توانایی

زبان آموز شروع به يادگيری زبان در سطح A1 از استاندارد بين المللي CEFR خواهد نمود . بعضي از قابليت هاي اكتسابي در پايان دوره عبارت اند از:
قابليت درک و بکار بردن اصطلاحات روزمره، معرفي خود و ديگران، پرسش و پاسخ درباره اطلاعات فردي از قبيل محل سکونت و مسايل مرتبط به تعاملات ساده در صورتيکه طرف ديگر واضح و آرام سخن بگويد و در صورت نيازهمراهي کند.

سرفصل ها

قواعد:
Superlative adj.
be going to
future time expressions
Adverbs of manner and modifiers
verbs+infinitive
articles
Present perfect vs simple past
question formation
لغات:
places and buildings
vacations
verb phrases
common adverbs
verbs that take the infinitive
the internet
irregular past participles
more regular past participles
word groups

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند