پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.

مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با سخت افزار
آشنایی با نرم افزار
آشنائی با شبکه
ICT در زنگی روزمره
امنیت
قانون (مرتبط با ICT)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)

سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مرور وب و ارتباطات (Internet)

اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباطات الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

واژه پردازی (Microsoft Office Word)

استفاده از برنامه کاربردی
ایجاد سند
قالب بندی
اشیاء
ادغام پستی
آماده سازی خروجی ها

دوره ی ICDL 1 شامل چهار مهارت پایه ی کامپیوتر به شرح ذیل است.
1.
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
2. آشنایی با سخت افزار
3. آشنایی با نرم افزار
4. آشنائی با شبکه
5. ICT در زنگی روزمره
6. امنیت
7. قانون (مرتبط با ICT)
8. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
9. سیستم عامل
10. مدیریت فایل
11. برنامه های کمکی
12. مدیریت چاپ
13. مرور وب و ارتباطات (Internet)
14. اینترنت
15. استفاده از مرورگر
16. استفاده از وب
17. خروجی های وب
18. ارتباطات الکترونیک
19. استفاده از ایمیل
20. مدیریت ایمیل
21. واژه پردازی (Microsoft Office Word)
22. استفاده از برنامه کاربردی
23. ایجاد سند
24. قالب بندی
25. اشیاء
26. ادغام پستی
27. آماده سازی خروجی ها
28. پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

بازار کار

پس از گذراندن این دوره شما می توانید در منزل با یارانه شخصی کار نمایید.

توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۲۸۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۹آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۲۹۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۱۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۷۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۰آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۲۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۵آذر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند