پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها

دوره ی ICDL 2 شامل سه مهارت کامپیوتر به شرح ذیل است.

صفحه گسترده ( Microsoft Office Excel)

استفاده از برنامه کاربردی
خانه ها
مدیریت کاربرگ
فرمولها و توابع
قالب بندی
نمودارها
آماده سازی خروجی ها


استفاده از پایگاه داده ها (Microsoft Office Access)

درک مفهوم پایگاه های داده
جداول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی ها
چاپ کردن


ارائه مطلب (Microsoft Office Power Point)

استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۳۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۷۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۰آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۹اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند