پیش نیاز

متقاضيان بالاي 18 سال

کسب توانایی

ربان آموز بايد قابليت درک ايده هاي ملموس و انتزاعي در متون پيچيده شامل بحث هاي حرفه اي، تعامل روان و بدون اضطراب و آمادگي قبلي همانند بومي زبانان. بحث درباره موضوعات متنوع و ارائه نقطه نظرات همراه با نقاط قوت و ضعف استدلات مختلف را دارا باشد.
به عبارت ديگر سطح زباني ايشان ابتداي سطح C1 بر اساس استاندارد اروپايي CEFR باشد.

سرفصل ها

• Pets and pests
• A recipe for disaster
• The promised land
• Sports on trial

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند