پیش نیاز

داشتن حداقل 18 سال سن

کسب توانایی

ايجاد توانش گفتاری و تقويت توليد آسان گفتاری به زبان مقصد به منظور ايجاد ارتباط با ديگر ترکی زبانان

سرفصل ها

درس 7 و 8
درس 9 و 10
درس 11 و 12

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند