پیش نیاز

داشتن حداقل ۱۸ سال

کسب توانایی

اين دوره شامل محتویات ۵ درس اول سطح A2 زبان خواهد بود و به تقویت سطح زبان در بکارگیری گرامر و مکالمه در شرایط مختلف میباشد.

سرفصل ها

مهارتهای گفتاری و آموزش گرامر

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۴۲۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶بهمن
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند