پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۷۳۰۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۷۸۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۶آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۶۳۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
زهرا چاووشی
برگزاری به صورت آنلاین
ساری
۱۶آذر
۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۰۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰آذر
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند