پیش نیاز

زبان آموزان ملزم به گذراندن دو دوره ی A2.1میباشند.

کسب توانایی

هدف از اين دوره آماده سازی زبان آموزان برای آزمونهای سفارت می باشند.

سرفصل ها

Hoeren
schreiben
Sprechen
Lesen

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند