پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

در این تعلیمات ایده اصلی تأثیرگذاری متقابل عناصری است که بهره‌گیری عملی از انرژی محیط و زندگی را امکان‌پذیر می‌سازد. این دوره به شکلی گویا و ساده تعلیمات تائوئیسم را عرضه می‌کند و تمایل اجرای آن‌ها را در چهاردیواری شخصی در شما بیدار می‌سازد

سرفصل ها

مفهوم فنگ شویی
ترسیم پلان به سبک فنگ شویی
اقدامات کاربردی در جهت بهبود جریان انرژی در محیط
اجرای روش شبکه بندی باگوا
بررسی اطاق خواب و اطاق کار
روان شناسی رنگ ها و بکارگیری رنگها با توجه به تاثیرات روانی آنها
اصول فنگ شویی در شغل و تجارت
مجموعه نکات و دستور العمل های مربوط به دیگر بخش ها از جمله : اتاق

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند