پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

رشد و توسعه فردی درتمامی حوزه های کاری / شغلی / اجتماعی / شخصیتی و دستیابی به آموزشها و تکنیکهای ارتباطات موثر برای افزایش سرعت رسیدن به اهداف و برنامه ریزی زندگی

سرفصل ها

خلاقیت و طراحی ابعاد امکان

راه های هموارکار در زندگی
معمار ثانویه ساز
ارتباط موثر با کارفرما
تعهد وتحولات شغلی

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند