کد کلاس : ۲۱۲۵۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نیاوران
۲۰شهریور
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۷شهریور
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۲مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند