پیش نیاز

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

کسب توانایی

آشنایی و درک داده های درونی شرکت – توانایی تحلیل شرکت ها و صنایع، محاسبه حاشیه سود و انواع گردش دارایی ها، انواع نسبتها – توانایی درک و محاسبه مفاهیم افزایش سرمایه، سود، انواع ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، بازده مورد انتظار، ارزش زمانی پول، کیفیت سنجی سودهای شرکت، توانایی محاسبه ارزش ذاتی شرکتها و نحوه ارزشگذاری آنها- محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها و .........

سرفصل ها

آشنایی با صورتهای مالی شرکت ها
آشنایی با نسبت های توان مالی کوتاه مدت
آشنایی با نسبت های توان مالی بلندمدت
آشنایی با نسبت های سنجش مدیریت دارایی ها
آشنایی با نسبت های سودآوری
آشنایی با نسبت های ارزش بازار
کیفیت سنجی سودآوری شرکتها
آشنایی و محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها
آشنایی با جریانات نقد شرکتها
آشنایی با ارزش زمانی پول
آشنایی با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها
آشنایی با مفاهیم EPS – DPS
آشنایی با ماهیم انواع ریسک ها و محاسبه آنها
آشنایی با مفهوم ضریب بتا
ارزیابی صنایع بورسی
ارزش گذاری سهام شرکت های بورسی

بازار کار

شرکتها و نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ- مشاور سرمایه گذاری

توضیحات

درصورت هرگونه ابهام یاسوال ،کارشناسان ما حصول نتیجه کنارشما خواهند بود:
راههای ارتباطی :
شماره تماس: 02122084821
02122084833
اینستاگرام: mft.finance
واتساپ: 09021784103
تلگرام: MFTbu
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۲بهمن
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۵بهمن
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۱۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
البرز
۰۵اسفند
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند