کد کلاس : ۲۱۲۶۸۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۲۶مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۰۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۲۸مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۶۸۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۳۰مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۵۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۳۱مرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۳۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵شهریور
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۳۴ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر عرفان معتضد
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۳شهریور
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند