پیش نیاز

مدیریت بازرگانی مقدماتی

کسب توانایی

انجام فرایند صادرات و واردات و فروش و بازاریابی بین المللی

سرفصل ها

قوانین و مقررات امور گمرکی
آشنایی با مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری
آشنایی با مقوله های claim در حوزه قراداد های تحاری
آشنایی باتکنیک های بازاریابی بین المللی
اصول صحیح مکاتبات تجاری در سطح بین الملل

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند