پیش نیاز


کسب توانایی

آشنایی و کار عملی با دستگاه ها و تجهیزات آشپزخانه صنعتی
تسلط بر منوی غذایی ملل مختلف
آشنایی با نحوه سرو و گارنیش غذا های ملل مختلف
آشنایی با نحوه چیدمان آشپزخانه های صنعتی
تسلط بر مباحث پایه در اشپزی ملل از جمله انواع کات کردن های و سس های پایه

سرفصل ها

آشنایی با علم آشپزی
مقدمه ای بر آشپزی فرانسوی
آشپزی ایتالیایی
آشپزی هندی
آشپزی مدیترانه ای
آشپزی عربی
SEE FOOD
غذاهای مکزیکی

بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۰آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۴۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۸آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۰۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ونک
۲۵آذر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند