پیش نیاز

افرادی که پیش نیازرا باموفقیت گذرانده اند.

کسب توانایی

انیمیت کردن کاراکتر شامل راه رفتن ، ایستادن و...همچنین ساخت دهان و چشم های کاراکتر

سرفصل ها

جلسه اول آشنایی با ابزارهای انیمیت
جلسه دوم آموزش انیمیت راه رفتن
جلسه سوم آموزش سیکل کردن
جلسه چهارم آموزش حرکت و ایستادن
جلسه پنجم بررسی حرکت انسان ها
جلسه ششم آموزش انیمیت قدم به قدم
جلسه هفتم آموزش سایه برای کارکتر
جلسه هشتم آموزش افکت های مختلف برای کارکتر ها
جلسه نهم آموزش پیشرفته سوییچ
جلسه دهم آموزش استفاده از پارتیکل
جلسه یاز دهم آموزش درست کردن دهن با بن
جلسه دوازدهم آموزش ساخت حرکات چشم برای کارکتر

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند