پیش نیاز


کسب توانایی

شکل دهی و اعمال جلوه های سه بعدی به اشیا ، کار با متن و فرمت بندی آن ها در نرم افزار

سرفصل ها

شکل دهی اشیا
کار با منحنی های خطوط و اشیا
استفاده از زمینه در اشیا
کار با رنگ ها
کار با متن و فرمت بندی آن ها
افزدن جلوه سه بعدی به اشیا

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند