پیش نیاز


کسب توانایی

چارچوب ذهني سيستماتيک در تجزيه و تحليل فرصت ها، کار گروهی، ارزش آفرينی و پردازش ايده های نو
شناسايي فرصت ها، درک، ارزيابي، گسترش و کاربردی کردن آنها
افزايش پويايي و قدرت تجزيه و تحليل در شناسايي بازار، تکنولوژي، فرصت های مالي، اقتصادی، ...

سرفصل ها

کارآفرینی چیست؟
مسیر کارآفرینی: از ایده تا پدیده
داستان کارآفرینان
آغاز کارآفرینی
بازاریابی و تامین سرمایه
چالش منابع
اجرای کارآفرینی
طرح كسب و كار

بازار کار


توضیحات

اجرای سناریوهای تحقیقی مختلف در کلاس به تشخیص استاد ضروری است.
کد کلاس : ۲۲۲۷۵۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اسفند
۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند