ساختمان و قدرت

در این دوره سعی بر این است که مخاطب با وسایل کنترل اتوماتیک شامل : میکروسوئیچ ،تایمر، ترموستات ، فلومترسوئیچ و سنورهای مختلف آشنا شده و الکتروموتورهای سه فاز را با روشهای مختلف به صورت اتوماتیک راه اندازی می کنند. این دوره که یکی از دوره های طراحی مدارهای فرمان در آموزش برق صنعتی می باشد برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های برق و همچنین علاقه مندان به کار با تابلوهای برق صنعتی توصیه می شود در طول این دوره مدرسین می کوشند تا دانشجویان را با مفاهیمی چون کلید و کنتاکتور و رله های تأخیری ، کلیدهای محدود کننده جریان و حرارت آشنا نمایند و از مخاطب انتظار می رود پس از گذراندن این دوره توانایی کار با مدارات فرمان و همچنین عیب یابی و تعمیر این مدارات را کسب نموده باشند. این دوره به طراحی مدارات فرمان در آموزش برق صنعتی می پردازد و به دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایشهای مختلف رشته برق-الکترونیک و همچنین علاقه مندان به کار با تابلوهای برق صنعتی توصیه می گردد پس از پایان دوره فوق انتظار می رود مخاطب توانایی طراحی های حرفه ای و پیچیده را دارا بوده و پروژه های بزرگ را بتواند راه اندازی نماید

 • حفاظت ماشینهای الکترونیکی
 • سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
 • طراحی تابلوهای MV و LV
 • طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • ماشین های جریان مستقیم
 • ماشینهای سنکرون
 • مدارهای فرمان الکتریکی و نقشه خوانی
 • مدیریت هوشمند ساختمان
 • مدیریت هوشمند ساختمان
 • مقررات ایمنی و مسئولیت ها
 • موتورهای القایی
 • نقشه کشی و نقشه خوانی برق
 • آمادگی آزمون بین المللی برق
 • آمادگی آزمون بین المللی برق ساختمان
 • استانداردهای راه اندازی تاسیسات الکتریکی
 • اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده
 • اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک
 • اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان
 • ایمنی تاسیسات الکتریکی
 • ایمنی در برق
 • برق صنعتی ترکیبی
 • تبیین استانداردهای برق برای کابل ها و سیم ها
 • ترانسفورماتور قدرت
 • حفاظت توزیع الکتریکی

توضیحات دوره

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده ترانسفورماتور قدرت ماشین های جریان مستقیم ماشینهای سنکرون مدارهای فرما ن الکتریکی و نقشه خوانی موتور القایی حفاظت ماشینهای الکترونیکی ایمنی تاسیسات الکتریکی تبیین استاندارد های برق برای کابل ها و سیم ها حفاظت توزیع الکتریکی مقررات ایمنی و مسئولیت ها اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AG96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215146AA96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AF96130

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 70 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AB96130

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AE96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AH96130

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 60 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AF96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی غرب
کد کلاس 181215123AC96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215145AA96130

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 20 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AE96130

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AC96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 36 ساعت چهارشنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AG96130

تاریخ شروع 1396/04/25

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AI96130

تاریخ شروع 1396/04/27

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AH96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AF96130

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 17:00 تا 20:00, جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215145AB96130

تاریخ شروع 1396/05/21

به مدت 20 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی