سازه

توانایی در درک علمی رفتار انواع سازه ها و نیز انجام محاسبات بر اساس آیین نامه های مربوطه

 • سازه ماکارونی مقدماتی (نوجوانان)
 • سازه ماکارونی مقدماتی (کودکان)
 • طراحی بر اساس عملکرد
 • طراحی سازه ها به روش LRFD در ETABS
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( پیشرفته )
 • طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )
 • مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ( بارهای وارد بر ساختمان )
 • مدلسازی و طراحی انواع پل فولادی و بتنی با نرم افزار CSI Bridge
 • مصالح و فناوریهای نوین ساخت
 • معرفی و کاربرد روشهای محاسبات نرم در مهندسی عمران
 • مفاهیم بارگذاری لرزه ای بر مبنای استاندارد 2800 ویرایش 4
 • مقاوم سازی
 • نرم افزار Open Sees مقدماتی
 • نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی
 • Etabs & Safe 2
 • Etabs & Safe I
 • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد2800)
 • اصول طراحی سازه های بتنی
 • بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • تحلیل غیر خطی استاتیکی با SAP
 • تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure
 • تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel
 • تکنولوژی بتن
 • دوره جامع طراحی اتصالات
 • سازه ماکارونی پیشرفته (نوجوانان)
 • سازه ماکارونی پیشرفته (کودکان)
 • سازه ماکارونی متوسط (کودکان)

توضیحات دوره

آشنایی با اصول محاسبات و نرم افزارهای مدلسازی سازه ها جهت تحلیل و طراحی

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212171AA95125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 45 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AM95125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 90 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212139AH95125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

مدلسازی و طراحی انواع پل فولادی و بتنی با نرم افزار CSI Bridge

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212167AA96125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی حافظ
کد کلاس 151212168AA96130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 90 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی غرب
کد کلاس 151212142AA96134

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی غرب
کد کلاس 151212168AA96134

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 90 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212142AA96125

تاریخ شروع 1396/02/28

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212148AA96125

تاریخ شروع 1396/02/29

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی