شیمی

توانمندی ها مشخص نشده است

 • شناخت هیدروکربنها و مشتقات آن
 • شیرهای صنعتی (valves)
 • طیف سنجی مرئی ، فرابنفش زیر قرمز
 • محلول سازی و استو کیومتری
 • نرم افزار Pipenet
 • کروماتوگرافی گازی
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • Aspen Plus
 • HYSYS مقدماتی
 • HYSYS پیشرفته
 • آشنایی با انواع Equipment
 • اصول ترسیم PFD & P & ID
 • شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از Aspen Plus

توضیحات دوره

توضیحات مشخص نشده است

HYSYS مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151512123AA96125

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 30 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

محل های برگزاری دوره آموزشی