دوره های بلند مدت

آخرین اخبار

شروع دوره مدیریت فروش

شروع دوره مدیریت فروش در 24فروردین ماه سال 96 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

شروع دوره مدیریت ارتباط با مشتری در 27فروردین ماه سال 96 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران مدت زمان دوره 12ساعت برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره های بازرگانی بین الملل

شروع دوره های بازرگانی بین الملل در فروردین ماه سال 96 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396

همایش دورنمایی اقتصاد ایران در سال 1395 25درصد تخفیف ویژه دانش پژوهان مجتمع فنی تهران 9 اسفند 1395 http://eventiranian.ir

شروع دوره مدیریت تبلیغات

شروع دوره مدیریت تبلیغات در 10 بهمن ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران مدت زمان دوره 20 ساعت برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره های مکاتبات تجاری و خرید خارجی

شروع دوره های مکاتبات تجاری و خرید خارجی در دی ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.