دوره های کوتاه مدت

در دوره های کوتاه مدت دپارتمان کسب و کار، مدیران با دانش و مهارتهای مدیریتی در حوزه های مختلف آشنا می شوند.

معمولا در انتخاب این دوره ها، هدف مخاطب از شرکت در یک دوره آموزشی مبنای انتخاب او خواهد بود. برای مثال در صورتی که یک مدیر محترم بدنبال گذراندن یک دوره عمومی که اصول و مبنای مدیریت را نشان می دهد می باشد، بدنبال آشنایی با وظایف مدیر در یک سازمان و یا اصول ارتقاء بهره وری در سازمان می باشد، می تواند دوره مدیریت عمومی را انتخاب کند.

جستجوی دوره در دپارتمان مدیریت کسب و کار

آخرین اخبار

1101, 1395

شروع دوره بازرگانی بین المللی

تاریخ شروع دوره: 95/04/19

1101, 1395