دوره های کوتاه مدت

در دوره های کوتاه مدت دپارتمان کسب و کار، مدیران با دانش و مهارتهای مدیریتی در حوزه های مختلف آشنا می شوند.

معمولا در انتخاب این دوره ها، هدف مخاطب از شرکت در یک دوره آموزشی مبنای انتخاب او خواهد بود. برای مثال در صورتی که یک مدیر محترم بدنبال گذراندن یک دوره عمومی که اصول و مبنای مدیریت را نشان می دهد می باشد، بدنبال آشنایی با وظایف مدیر در یک سازمان و یا اصول ارتقاء بهره وری در سازمان می باشد، می تواند دوره مدیریت عمومی را انتخاب کند.

آخرین اخبار

شروع دوره مدیریت بازاریابی

شروع دوره مدیریت بازاریابی از 17 بهمن ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره مدیریت تبلیغات

شروع دوره مدیریت تبلیغات در 10 بهمن ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران مدت زمان دوره 20 ساعت برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره مدیریت ارتباط با مشتری

شروع دوره مدیریت ارتباط با مشتری در 21 بهمن ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران مدت زمان دوره 12ساعت برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره های مکاتبات تجاری و خرید خارجی

شروع دوره های مکاتبات تجاری و خرید خارجی در دی ماه سال 95 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره های بازرگانی بین الملل

شروع دوره های بازرگانی بین الملل در تاریخ 95/10/13 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برای اطلاعات بیشتر با شماره 22084833 تماس حاصل فرمایید.