مدیر: محمد رضا دارابی

آدرس: سعادت آباد- بالاتر از میدان كاج - خیابان دوم (شهید عبقری) بلوار بهزاد شمالی - نبش باغستان یكم - شماره 12 - مجتمع فنی تهران

تلفن: 22090001 2729

آدرس پست الکترونیک: m_reza_darabi@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/language

Cours A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231312176AQ95125

تاریخ شروع 1396/01/15

به مدت 36 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Niveau 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412129AA96125

تاریخ شروع 1396/01/15

به مدت 30 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AA96125

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 51 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

German A1.2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412144AA96125

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

German A2.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412145AA96125

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813125AB96125

تاریخ شروع 1396/01/16

به مدت 26 ساعت چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

Inicial 3A2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231612141AA96125

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813124AJ95125

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 26 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AB96125

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

IELTS Preparation Course

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231222139AA96125

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 51 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Italian 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513123AA96125

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 30 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

EE 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220127AA96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 42 ساعت شنبه 18:30 تا 20:30, دوشنبه 18:30 تا 20:30, چهارشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813123AA96125

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 26 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

EE 2

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220128AA96385

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 42 ساعت شنبه 18:30 تا 20:30, دوشنبه 18:30 تا 20:30, چهارشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

German A1.2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412144AB96125

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 51 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

German A1.1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412143AC96125

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 51 ساعت شنبه 11:00 تا 14:00, دوشنبه 11:00 تا 14:00, چهارشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Niveau 4

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231412131AA96125

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 30 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, جمعه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Inicial 1A1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231612139AA96125

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 30 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

Italian 3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513125AA96125

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 30 ساعت یکشنبه 19:00 تا 20:30, سه شنبه 19:00 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Diploma in TESOL

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231217130AA96125

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 120 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 10:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

EUI 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220139AA96385

تاریخ شروع 1396/02/09

به مدت 45 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EPI 4

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220134AA96385

تاریخ شروع 1396/02/09

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EPI 4

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220134AB96385

تاریخ شروع 1396/02/10

به مدت 42 ساعت یکشنبه 18:30 تا 20:30, سه شنبه 18:30 تا 20:30, پنجشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EI 2

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220136AA96385

تاریخ شروع 1396/02/10

به مدت 42 ساعت یکشنبه 16:30 تا 18:30, سه شنبه 16:30 تا 18:30, پنجشنبه 16:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

Inicial 2A1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231612140AA96125

تاریخ شروع 1396/02/10

به مدت 30 ساعت یکشنبه 14:00 تا 16:00, سه شنبه 14:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

EE 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 231220127AA96130

تاریخ شروع 1396/02/10

به مدت 42 ساعت یکشنبه 18:30 تا 20:30, سه شنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

EE 3

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220129AA96385

تاریخ شروع 1396/02/11

به مدت 42 ساعت دوشنبه 16:30 تا 18:30, چهارشنبه 16:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

EPI 2

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 231220132AA96385

تاریخ شروع 1396/02/11

به مدت 42 ساعت دوشنبه 18:30 تا 20:30, چهارشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ترکی A1.3

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231813125AA96125

تاریخ شروع 1396/02/21

به مدت 26 ساعت پنجشنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

EI 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 231220136AA96130

تاریخ شروع 1396/03/01

به مدت 42 ساعت شنبه 18:30 تا 20:30, دوشنبه 18:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Certificate In Teaching English To Young Learners And Teenagers

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231713126AA96125

تاریخ شروع 1396/03/04

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00, جمعه 10:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

Italian 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 231513124AA96125

تاریخ شروع 1396/12/26

به مدت 30 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (4 رای، میانگین: 3٫00 از 5)
در حال بارگذاری...