مدیر: علی رحیمی فرد

آدرس: تهران- سعادت اباد- روبروی بیمارستان مدرس- بلوار بهزاد شمالی-پلاک 12

تلفن: 22090001-5

آدرس پست الکترونیک: ict@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/ebnesina

logo-dep
گروه ITمجتمع فنی تهران از سال 1361 و با ورود کامپیوتر های خانگی اولیه اقدام به تدوین دوره های آموزشی کامپیوتر نمود و با متداول شدن PC در سال 1367 این مجتمع بعنوان اولین مرکز آموزش علوم کامپیوتر در سطح سراسر کشور شد. از جمله گروه های آموزشی دپارتمان:
  • مهندسی شبکه
  • مهندسی نرم افزار
  • امنیت
  • طراحی وب سایت
  • سخت افزار
  • مجازی سازی
  • مخابرات
  • رباتیک

Administering Windows Server 2012 R2

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622125AB96130

تاریخ شروع 1396/03/06

به مدت 60 ساعت شنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

Configuring windows 8.1 exam (70-687)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622134AD96385

تاریخ شروع 1396/03/06

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Designing & Implementing a Server Infrastructure

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622128AC96385

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی غرب
کد کلاس 131514142AE96134

تاریخ شروع 1396/03/07

به مدت 63 ساعت یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131612129AG96385

تاریخ شروع 1396/03/08

به مدت 30 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AD96125

تاریخ شروع 1396/03/08

به مدت 68 ساعت شنبه 08:00 تا 11:00, دوشنبه 08:00 تا 11:00, چهارشنبه 08:00 تا 11:00
ثبت نام آنلاین

MCSE 2012 R2 Package

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622130AF96385

تاریخ شروع 1396/03/08

به مدت 240 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AE96125

تاریخ شروع 1396/03/09

به مدت 68 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی حافظ
کد کلاس 131612129AE96130

تاریخ شروع 1396/03/09

به مدت 30 ساعت سه شنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131220137AC96385

تاریخ شروع 1396/03/09

به مدت 60 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

Designing & Implementing a Server Infrastructure

آکادمی غرب
کد کلاس 131622128AA96134

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132027124AD96385

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Configuring windows 8.1 exam (70-687)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622134AC96134

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

MCSE 2012 R2 Package

آکادمی غرب
کد کلاس 131622130AC96134

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 240 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622127AA96134

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی حافظ
کد کلاس 131220137AA96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AC96125

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 68 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Web client Development

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132027123AA96385

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

MTCNA

آکادمی حافظ
کد کلاس 131618130AB96130

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 26 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی غرب
کد کلاس 131312174AB96134

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 172 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

MTC Pack

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131618131AB96385

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 54 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622127AA96130

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 36 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Configure advance windows server 2012 R2 (70-412)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622137AE96385

تاریخ شروع 1396/03/12

به مدت 69 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312177AB96385

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312174AA96385

تاریخ شروع 1396/03/13

به مدت 172 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AI96134

تاریخ شروع 1396/03/16

به مدت 68 ساعت یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

Java SE 8 Programming

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132018136AB96385

تاریخ شروع 1396/03/17

به مدت 50 ساعت چهارشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Jquery & Ajax & Bootstrap

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312171AF96385

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

E- Commerce Strategies & Practices

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312156AC96385

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 45 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AL96134

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 68 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

CCNP Switch

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617148AC96385

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی غرب
کد کلاس 131617152AD96134

تاریخ شروع 1396/03/18

به مدت 66 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 14:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی غرب
کد کلاس 131617152AC96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 66 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622127AB96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 36 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی غرب
کد کلاس 131514142AF96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 63 ساعت جمعه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Microsoft Office Excel 2016 Expert

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131412186AB96385

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 24 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Administering windows server 2012 R2 exam (70-411)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622136AA96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 57 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AI96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی غرب
کد کلاس 132027124AD96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی غرب
کد کلاس 131220137AE96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 60 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Java EE 8 programming

آکادمی غرب
کد کلاس 132018137AA96134

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 50 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Web client Development

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132027123AB96385

تاریخ شروع 1396/03/19

به مدت 30 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Administering windows server 2012 R2 exam (70-411)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622136AD96385

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 57 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Exchange Server 2016

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131619140AA96385

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 48 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AJ96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 68 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی غرب
کد کلاس 132027124AE96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNP Route

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617147AD96385

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNP PACK

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617153AA96385

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 100 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AK96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 68 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی غرب
کد کلاس 131220137AF96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AJ96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 30 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی غرب
کد کلاس 131514142AH96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 63 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی غرب
کد کلاس 131312174AC96134

تاریخ شروع 1396/03/20

به مدت 172 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی غرب
کد کلاس 131312177AE96134

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

JQuery & Ajax

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312164AB96125

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 42 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AH96134

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514141AE96385

تاریخ شروع 1396/03/21

به مدت 68 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Microsoft Office Excel 2013 Expert

آکادمی حافظ
کد کلاس 131412174AB96130

تاریخ شروع 1396/03/22

به مدت 24 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Configuring windows 8.1 exam (70-687)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622134AA96130

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 42 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی غرب
کد کلاس 131312177AC96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514142AD96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 63 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131612129AC96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی غرب
کد کلاس 131617152AB96134

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 66 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 23:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312174AA96125

تاریخ شروع 1396/03/25

به مدت 172 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617152AD96385

تاریخ شروع 1396/03/26

به مدت 66 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Java SE 8 Programming

آکادمی غرب
کد کلاس 132018136AC96134

تاریخ شروع 1396/03/26

به مدت 50 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131312177AC96130

تاریخ شروع 1396/03/27

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30