مدیر: علی رحیمی فرد

آدرس: تهران- سعادت اباد- روبروی بیمارستان مدرس- بلوار بهزاد شمالی-پلاک 12

تلفن: 22090001-5

آدرس پست الکترونیک: ict@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/ebnesina

logo-dep
گروه ITمجتمع فنی تهران از سال 1361 و با ورود کامپیوتر های خانگی اولیه اقدام به تدوین دوره های آموزشی کامپیوتر نمود و با متداول شدن PC در سال 1367 این مجتمع بعنوان اولین مرکز آموزش علوم کامپیوتر در سطح سراسر کشور شد. از جمله گروه های آموزشی دپارتمان:
  • مهندسی شبکه
  • مهندسی نرم افزار
  • امنیت
  • طراحی وب سایت
  • سخت افزار
  • مجازی سازی
  • مخابرات
  • رباتیک

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی غرب
کد کلاس 131220137AG96134

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AM96134

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 30 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514142AG96385

تاریخ شروع 1396/04/31

به مدت 63 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514142AE96125

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 63 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Java SE 8 Programming

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 132018136AB96125

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 50 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

C# windows applications

آکادمی غرب
کد کلاس 132027126AA96134

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 50 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی و طراحی سایت با Microsoft MVC 6.0 و Entity Framework 7.0

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132012133AF96385

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 80 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Programming with Python

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131721125AA96125

تاریخ شروع 1396/05/01

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Programming with Python

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131721125AC96385

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312177AC96385

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 70 ساعت شنبه 09:00 تا 13:00, دوشنبه 09:00 تا 13:00, چهارشنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622135AE96385

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 48 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی غرب
کد کلاس 131312177AG96134

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312177AE96385

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Web Design Pack

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312174AC96385

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 172 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 132017130AA96125

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Designing & Implementing a Server Infrastructure

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131622128AD96385

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Android Pack

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132021123AD96385

تاریخ شروع 1396/05/04

به مدت 70 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131220137AE96385

تاریخ شروع 1396/05/04

به مدت 60 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی غرب
کد کلاس 131514142AL96134

تاریخ شروع 1396/05/04

به مدت 63 ساعت شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

Microsoft Office Excel 2016 Expert

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131412186AC96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 132027124AA96125

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی غرب
کد کلاس 131622135AB96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 48 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617152AF96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 66 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی حافظ
کد کلاس 131612129AF96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514141AG96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 68 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی و طراحی سایت با Microsoft MVC 6.0 و Entity Framework 7.0

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132012133AE96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 80 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

SQL Server 2014 Database Development

آکادمی غرب
کد کلاس 132026124AG96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

(LINUX + (I

آکادمی حافظ
کد کلاس 131216131AD96130

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

Advanced PHP & MYSQL

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132012126AB96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312142AC96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312142AC96125

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312157AA96125

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131312157AB96385

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی غرب
کد کلاس 131312177AI96134

تاریخ شروع 1396/05/05

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

(Java Mobile Programming for android-Core (Workshop

آکادمی غرب
کد کلاس 132018124AB96134

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 50 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Designing & Implementing a Server Infrastructure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131622128AA96125

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 24 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Accessing Data With Microsoft .NET Framework 4 Implements With Windows Forms Application

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132015137AB96385

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 60 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

MTCNA

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131618130AE96385

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 26 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

MTCNA

آکادمی غرب
کد کلاس 131618130AA96134

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 26 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

CCNP Switch

آکادمی حافظ
کد کلاس 131617148AB96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 42 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AR96134

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 68 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی حافظ
کد کلاس 131617152AB96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 66 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131617152AA96125

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 66 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514142AI96130

تاریخ شروع 1396/05/06

به مدت 63 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

ICDL Pack 2016

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514143AA96130

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 131 ساعت شنبه 09:30 تا 13:30, دوشنبه 09:30 تا 13:30, چهارشنبه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AS96134

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 68 ساعت شنبه 08:30 تا 12:30, دوشنبه 08:30 تا 12:30, چهارشنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131312177AD96130

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 70 ساعت یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 131514141AG96130

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 68 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی به زبان ++C

آکادمی حافظ
کد کلاس 131220137AC96130

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 60 ساعت شنبه 09:00 تا 13:00, دوشنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Hard ware

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131612123AB96385

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 51 ساعت شنبه 09:00 تا 14:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00, چهارشنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

(Java Mobile Programming for android-Core (Workshop

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 132018124AA96125

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 50 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

+ Network

آکادمی غرب
کد کلاس 131612129AL96134

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 30 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

CCNA R & S

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131617152AG96385

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 66 ساعت یکشنبه 13:30 تا 16:30, سه شنبه 13:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131622135AC96125

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 48 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131622135AB96125

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 48 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514141AK96125

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 68 ساعت یکشنبه 08:00 تا 11:00, سه شنبه 08:00 تا 11:00
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 131514141AL96385

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 68 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 131514141AU96134

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 68 ساعت یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30
ثبت نام آنلاین

ICDL 2016 Level 2

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131514142AF96125

تاریخ شروع 1396/05/08

به مدت 63 ساعت یکشنبه 14:30 تا 17:30, سه شنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132027124AF96385

تاریخ شروع 1396/05/09

به مدت 60 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312177AA96125

تاریخ شروع 1396/05/09

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Android Pack

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 132021123AA96125

تاریخ شروع 1396/05/10

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Dynamic Web Site Makeover With Php & My Sql

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 131312142AD96125

تاریخ شروع 1396/05/10

به مدت 42 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Windows server 2012 R2 exam (70-410)

آکادمی حافظ
کد کلاس 131622135AC96130

تاریخ شروع 1396/05/11

به مدت 48 ساعت چهارشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

C# Programming

آکادمی غرب
کد کلاس 132027124AI96134

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

VCP-DCV

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 132313126AD96385

تاریخ شروع 1396/05/12

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین