مدیر: سارا بكایی

آدرس: سعادت آباد، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، شماره12، طبقه5، دپارتمان دانش سلامت آدرس تلگرام:@healthknowleage

تلفن: 22094926 - 22061755 - 22351204 - 22369145

آدرس پست الکترونیک: healthkn.d@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/health-kn

Danesh Salamat 5x5

زبان بدن و چهره شناسی(چهره خوانی)

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341215132AB96125

تاریخ شروع 1396/05/02

به مدت 30 ساعت دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

طراحی آینده،زندگی هدفمند

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341215134AA96125

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 3 ساعت سه شنبه 16:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

مشاوره مراقبت از پوست ، مو ، زیبایی و تناسب اندام

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341513127AN96125

تاریخ شروع 1396/05/03

به مدت 60 ساعت یکشنبه 11:00 تا 14:00, سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

رازهای گفتگوی اثربخش

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341215130AD96125

تاریخ شروع 1396/05/04

به مدت 24 ساعت چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

گریم متعادل سازی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341514125AB96125

تاریخ شروع 1396/05/07

به مدت 54 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت بر خویشتن

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341220128AA96125

تاریخ شروع 1396/05/09

به مدت 39 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

پکیج فوریت های پزشکی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341612128AD96125

تاریخ شروع 1396/05/17

به مدت 48 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول تغذیه سالم

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 341312127AB96125

تاریخ شروع 1396/05/17

به مدت 15 ساعت سه شنبه 11:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین