مدیر: مهندس نیما کرباسی زاده

آدرس: ساختمان مركزی مجتمع فنی تهران , سعادت آباد بالاتر از میدان كاج انتهای خیابان دوم (عبقری) بلوار بهزاد شمالی شماره 12

تلفن: 22377394 - 22369981

آدرس پست الکترونیک: eng@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/eng

Logo
ارائه دهنده آموزش های كاربردی در گروههای تخصصی :
 • عمران
 •  مكانیك
 • صنایع
 • نفت و گاز
 • تاسیسات
 • طراحی صنعتی
 • آماروریاضی
 • كشاورزی و محیط زیست
 • نانو تكنولوژی
 • متالورژی
 • GIS
 • نقشه برداری

Ms Project

آکادمی غرب
کد کلاس 151412123AB96134

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار راینو سطح 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152512128AC96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

اصول و تئوری Piping

آکادمی غرب
کد کلاس 151513134AB96134

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 42 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

آکادمی غرب
کد کلاس 151212142AB96134

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار Revit معماری

آکادمی غرب
کد کلاس 152812148AC96134

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Aspen B-jac

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151513130AA96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار carrier

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151616146AB96125

تاریخ شروع 1396/04/08

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA II

آکادمی غرب
کد کلاس 151318131AB96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

کامپوزیت‌ها

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151812123AA96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 15 ساعت جمعه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212171AC96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 45 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

دوره جامع آموزش های پرینتر های سه بعدی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318125AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 25 ساعت جمعه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار AUTOCAD Civil 3D

آکادمی غرب
کد کلاس 152013129AC96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 30 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152312124AD96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 100 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151213136AD96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 16 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Adobe Illustrator

آکادمی غرب
کد کلاس 152214168AC96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 40 ساعت جمعه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

ماشین کاری عملی با نرم افزار Power Mill

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151314137AE96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 60 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی غرب
کد کلاس 151212168AB96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 90 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

آکادمی غرب
کد کلاس 151213153AC96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 60 ساعت جمعه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

کلید فولاد

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151817123AC96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 16 ساعت جمعه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 ( مقدماتی )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212148AD96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 40 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412144AE96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 32 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318130AE96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

ماشینکاری به کمک CATIA IV

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318140AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318139AB96125

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

آکادمی غرب
کد کلاس 151318130AD96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 64 ساعت جمعه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

فتوشاپ و کورل

آکادمی حافظ
کد کلاس 152215131AA96130

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 80 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد سه بعدی معماری

آکادمی غرب
کد کلاس 152813126AA96134

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 48 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی حافظ
کد کلاس 152812157AA96130

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 100 ساعت شنبه 14:30 تا 17:30, دوشنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

SPSS I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152413126AD96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 39 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Etabs & Safe I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151212168AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 90 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151412157AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 106 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته

آکادمی غرب
کد کلاس 152214164AE96134

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 60 ساعت شنبه 09:00 تا 13:00, دوشنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Ms Project

آکادمی حافظ
کد کلاس 151412123AC96130

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 152214164AD96130

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار راینو سطح 1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152512128AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 50 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00, سه شنبه 08:00 تا 18:00, چهارشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151213136AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 16 ساعت شنبه 08:00 تا 16:00, یکشنبه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151615135AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 30 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار carrier

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151616146AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 36 ساعت شنبه 08:00 تا 17:00, یکشنبه 08:00 تا 17:00, دوشنبه 08:00 تا 17:00, سه شنبه 08:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151816133AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 48 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00, سه شنبه 08:00 تا 18:00, چهارشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

MATLAB ( مقدماتی )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152412134AD96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 30 ساعت شنبه 08:00 تا 16:00, یکشنبه 08:00 تا 16:00, دوشنبه 08:00 تا 16:00, سه شنبه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

SPSS I

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152413126AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 39 ساعت شنبه 08:00 تا 16:00, یکشنبه 08:00 تا 16:00, دوشنبه 08:00 تا 16:00, سه شنبه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

مقدمه‌ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152012124AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 30 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151318133AB96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 40 ساعت شنبه 08:00 تا 16:00, یکشنبه 08:00 تا 16:00, دوشنبه 08:00 تا 16:00, سه شنبه 08:00 تا 16:00, چهارشنبه 08:00 تا 16:00
ثبت نام آنلاین

ماشین کاری عملی با نرم افزار Power Mill

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151314137AC96125

تاریخ شروع 1396/04/10

به مدت 60 ساعت شنبه 08:00 تا 18:00, یکشنبه 08:00 تا 18:00, دوشنبه 08:00 تا 18:00, سه شنبه 08:00 تا 18:00, چهارشنبه 08:00 تا 18:00, پنجشنبه 08:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

آکادمی حافظ
کد کلاس 151412134AB96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152312124AC96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 100 ساعت یکشنبه 16:30 تا 20:30, سه شنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 152214164AE96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 60 ساعت یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

Adobe InDesign

آکادمی حافظ
کد کلاس 152213123AA96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 70 ساعت یکشنبه 13:30 تا 17:30, سه شنبه 13:30 تا 17:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد دوبعدی

آکادمی حافظ
کد کلاس 152812145AA96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 60 ساعت یکشنبه 09:00 تا 13:00, سه شنبه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار AUTOCAD Civil 3D

آکادمی حافظ
کد کلاس 152013129AC96130

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012

آکادمی غرب
کد کلاس 151412144AA96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 32 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار AUTOCAD Civil 3D

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 152013129AC96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

نرم‌افزار COMFAR III

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151413123AD96125

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

3D Max beginners to Advanced

آکادمی غرب
کد کلاس 152812157AA96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 100 ساعت یکشنبه 08:00 تا 13:00, سه شنبه 08:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

آکادمی غرب
کد کلاس 151412134AC96134

تاریخ شروع 1396/04/11

به مدت 60 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار Corel Draw

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152214169AA96385

تاریخ شروع 1396/04/12

به مدت 30 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد دوبعدی

آکادمی حافظ
کد کلاس 152812145AB96130

تاریخ شروع 1396/04/12

به مدت 60 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

FLUENT مقدماتی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151315130AE96125

تاریخ شروع 1396/04/13

به مدت 30 ساعت سه شنبه 09:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار Revit معماری

آکادمی حافظ
کد کلاس 152812148AC96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 60 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ABAQUS I

آکادمی حافظ
کد کلاس 151313169AB96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 60 ساعت چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

Adobe Illustrator

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152214168AA96385

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 40 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

ایلاستریتور

آکادمی حافظ
کد کلاس 152214166AB96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 60 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

آموزش نرم افزار Corel Draw

آکادمی حافظ
کد کلاس 152214169AA96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 30 ساعت دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد سه بعدی معماری

آکادمی حافظ
کد کلاس 152813126AA96130

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 48 ساعت چهارشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اتوکد دوبعدی

آکادمی ابن سینا 2
کد کلاس 152812145AD96385

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 60 ساعت چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

کارگاه آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی با استفاده از روش HAZOP در نظام HSE

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 151712126AA96125

تاریخ شروع 1396/04/14

به مدت 16 ساعت چهارشنبه 08:00 تا 16:00, پنجشنبه 08:00 تا 16:00