مدیر: حمیدرضا منصوری

آدرس: خ حافظ- زیر پل حافظ- نرسیده به جمهوری-كوچه زرتشتیان-پلاك 20

تلفن: 02166704410

آدرس پست الکترونیک: electrical@mftmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/hafez

HAFEZ

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AB96130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AP95130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 17:00 تا 20:00, جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AA96130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت هوشمند ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215155AO95130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 36 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

Altium Designer

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222124AA96130

تاریخ شروع 1396/01/17

به مدت 30 ساعت جمعه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012132AG95130

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 36 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر پیشرفتهAVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214142AA96130

تاریخ شروع 1396/01/18

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

مانیتورینگ

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113127AJ95130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

FPGA پیشرفته

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214176AF95130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 40 ساعت شنبه 16:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AB96130

تاریخ شروع 1396/01/19

به مدت 24 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی PLC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113129AA96130

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 6 ساعت سه شنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012126AA96130

تاریخ شروع 1396/01/20

به مدت 33 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AW95130

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 24 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182012126AJ95130

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 33 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AR95130

تاریخ شروع 1396/01/21

به مدت 70 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00, پنجشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

نرم افزار EPLAN

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222127AA96130

تاریخ شروع 1396/01/23

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AC96130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 40 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AA96130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AA96130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 24 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلرهایARM-Cortex

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214180AB96130

تاریخ شروع 1396/01/24

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی غرب
کد کلاس 182113124AA96134

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

پردازش تصویر در Matlab

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222134AC95130

تاریخ شروع 1396/01/25

به مدت 25 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

آمادگی آزمون بین المللی برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215149AA96130

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 6 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215123AA96130

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 60 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

تجهیزات آزمایشگاهی

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212127AA96130

تاریخ شروع 1396/01/26

به مدت 60 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AA96130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 24 ساعت یکشنبه 17:00 تا 20:00, سه شنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اتوکد الکتریکال

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222132AJ95130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AA96130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 50 ساعت دوشنبه 15:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214179AA96130

تاریخ شروع 1396/01/27

به مدت 20 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

عیب یابی و تعمیرات تجهیزات جنرال بیمارستانی(ICU,CCU,operating room)

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212124AA96130

تاریخ شروع 1396/01/29

به مدت 60 ساعت سه شنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

آکادمی غرب
کد کلاس 181215123AA96134

تاریخ شروع 1396/01/31

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

کنترل ابزاردقیق

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214136AA96130

تاریخ شروع 1396/01/31

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار ADS

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222123AA96130

تاریخ شروع 1396/02/01

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

ETAP

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222128AA96130

تاریخ شروع 1396/02/01

به مدت 30 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

نرم افزار MATLAB

آکادمی حافظ
کد کلاس 181222125AA96130

تاریخ شروع 1396/02/01

به مدت 24 ساعت جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AA96134

تاریخ شروع 1396/02/02

به مدت 70 ساعت شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

درایوهای AC

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113128AB96130

تاریخ شروع 1396/02/02

به مدت 21 ساعت شنبه 08:30 تا 13:30, یکشنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214182AA96130

تاریخ شروع 1396/02/03

به مدت 40 ساعت یکشنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AA96134

تاریخ شروع 1396/02/03

به مدت 30 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مبانی الکترونیک عمومی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214137AA96130

تاریخ شروع 1396/02/04

به مدت 80 ساعت شنبه 16:30 تا 20:30, دوشنبه 16:30 تا 20:30, چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلرهایARM-Cortex

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214180AA96130

تاریخ شروع 1396/02/04

به مدت 50 ساعت سه شنبه 13:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

تعمیرات PC

آکادمی حافظ
کد کلاس 181912126AA96130

تاریخ شروع 1396/02/06

به مدت 60 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 18:30
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی غرب
کد کلاس 182113123AB96134

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی غرب
کد کلاس 181215143AB96134

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 14:30 تا 19:30, جمعه 14:30 تا 19:30
ثبت نام آنلاین

عیب یابی و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آکادمی حافظ
کد کلاس 182212126AA96130

تاریخ شروع 1396/02/07

به مدت 50 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

DSP

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214157AA96130

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 30 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

!PLC LOGO

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113123AC96130

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 30 ساعت جمعه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AB96130

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 24 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

آکادمی غرب
کد کلاس 181214179AA96134

تاریخ شروع 1396/02/08

به مدت 20 ساعت جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدار فرمان ساده

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215143AA96130

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 70 ساعت پنجشنبه 08:30 تا 13:30, جمعه 08:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

FPGA

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214130AB96130

تاریخ شروع 1396/02/14

به مدت 50 ساعت جمعه 09:30 تا 13:30
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 2

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113125AC96130

تاریخ شروع 1396/02/16

به مدت 24 ساعت شنبه 14:00 تا 17:00, دوشنبه 14:00 تا 17:00
ثبت نام آنلاین

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان اتوماتیک

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215144AB96130

تاریخ شروع 1396/02/20

به مدت 30 ساعت شنبه 17:00 تا 20:00, دوشنبه 17:00 تا 20:00, چهارشنبه 17:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

اصول طراحی منطقی

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214139AA96130

تاریخ شروع 1396/02/22

به مدت 45 ساعت جمعه 14:00 تا 20:00
ثبت نام آنلاین

میکروکنترلر AVR

آکادمی حافظ
کد کلاس 181214141AA96130

تاریخ شروع 1396/02/26

به مدت 40 ساعت یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

آکادمی حافظ
کد کلاس 181215146AA96130

تاریخ شروع 1396/02/28

به مدت 30 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 19:00
ثبت نام آنلاین

PLC s7-300/400 level 1

آکادمی حافظ
کد کلاس 182113124AC96130