مدیر: دکتر کامبیز یوسفی

آدرس: آدرس: سعادت اباد- روبروی بیمارستان مدرس- بلوار بهزاد شمالی-پلاک 12

تلفن: 22084833-22085026

آدرس پست الکترونیک: mftbusinessschool@gmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/management

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 201612126AA96125

تاریخ شروع 1396/03/11

به مدت 16 ساعت پنجشنبه 14:00 تا 18:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت راهبردی کسب و کار ( DBA )

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 202114123AA96125

تاریخ شروع 1396/03/24

به مدت 500 ساعت چهارشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

بازرگانی بین المللی

آکادمی سعادت آباد
کد کلاس 201712171AC96125

تاریخ شروع 1396/03/28

به مدت 24 ساعت یکشنبه 16:30 تا 20:30
ثبت نام آنلاین

مدیریت بازاریابی

آکادمی غرب
کد کلاس 201712127AA96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 20 ساعت جمعه 09:00 تا 13:00
ثبت نام آنلاین

مدیریت فروش

آکادمی غرب
کد کلاس 201712169AA96134

تاریخ شروع 1396/04/09

به مدت 24 ساعت جمعه 13:30 تا 16:30
ثبت نام آنلاین

مهندسی زبان بدن و تحلیل شخصیت

آکادمی غرب
کد کلاس 202312140AA96134

تاریخ شروع 1396/04/16

به مدت 18 ساعت جمعه 08:00 تا 14:00
ثبت نام آنلاین