مدیر: دکتر کامبیز یوسفی

آدرس: آدرس: سعادت اباد- روبروی بیمارستان مدرس- بلوار بهزاد شمالی-پلاک 12

تلفن: 22084833-22085026

آدرس پست الکترونیک: mftbusinessschool@gmail.com

آدرس وب سایت: http://mft.info/management