حضور دکتر سعادت در منطقه محروم سعید آباد نسیم شهر (مهرماه1399)

حضور دکتر سعادت در منطقه محروم سعید آباد نسیم شهر جهت نظارت بر روند ساخت هنرستان در حال احداث برای جوانان با استعداد این منطقه.
در پی ساخت هنرستان فنی و حرفه ای مجتمع فنی تهران در سال 1388 در منطقه نسیم شهر بهارستان 2 توسط دکتر سعید سعادت و مهندس سعید خرازی زاده ، دکتر سعادت بعد از ده سال دومین هنرستان مجهز خود را در سال 98 کلید زد تا در مهر سال 1400 این هنرستان در مساحتی حدود 3000 متر مربع در اختیار دانش آموزان با استعداد این منطقه قرار گیرد.
#دکتر_سعید_سعادت
#هنرستان
#نسیم_شهر


همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند