جشنواره ساخت بازی های رايانه ای

جشنواره ساخت بازی های رايانه ا ی با نرم افزار اسکرچ که تحت عنوان مسابقه اجرا می گردد به میزبانی دپارتمان کودک ونوجوان مجتمع فنی تهران به صورت کشوری برگزار می گردد .با توجه به شیوع بیماری کرونا و آموزش های مهارتی اين دپارتمان به کودکان ونوجوانان از ابتدای فعالیت خود،برآن شديم تا در جهت ايجاد رقابت مثبت و سازنده بین تمام دانش آموزان ايرانی ، مسابقه ای تحت عنوان ساخت بازی های رايانه ا ی بانرم افزار اسکرچ به صورت آنلاین برگزار نمايیم، تا در اين مسابقه تمام دانش آموزان ايرانی ،ضمن محک زدن اطلاعات ومهارت های خود در اين زمینه ، از جوايز ارزنده اين مسابقه نیز بهره مند گردند.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند