کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "آموزش لغت از طریق بازی" برگزار گردید

محمدرضا دارابی مدیر دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران گفت: کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "آموزش لغت از طریق بازی" و با حضور اساتید زبان انگلیسی از نمایندگی ها و شعب مجتمع فنی تهران در روز پنجشنبه مورخ 26 دی 1398 از ساعت 9 لغایت 11 برگزار گردید. به گفته وی زین پس این کارگاه ها بصورت منظم و ماهیانه حول محور آموزش و با نگاه به اهداف ارتقا روش ها و سطح آموزشی، همسان سازی آموزش در مراکز مجتمع فنی تهران، و برطرف نمودن مشکلات موجود برگزار می گردند. وی با اشاره به اهمیت شنیدن صدای مدرسین که رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با زبان آموزان دارد افزود: این کارگاه ها با رویکرد شنیدن نظرات و صدای اساتید، توسط اساتید شعب و نمایندگی ها و با نظارت کارشناسان آموزش دپارتمان زبان برگزار می گردند.

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند