اولین کارگاه آموزشی "طراحی آزمون های چند گزینه ای" برگزار شد

اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی آزمون سازی با عنوان "طراحی آزمون های چند گزینه ای" با حضور کارشناسان آموزش دپارتمان ها و نمایندگی های مجتمع فنی تهران و با تدریس جناب آقای دکتر مصلی نژاد در روز دوشنبه مورخ 30 دی 1398 توسط دفتر سنجش و ارزیابی مجتمع فنی تهران برگزار شد. محمد رضا دارابی مدیر سنجش و ارزیابی مجتمع فنی تهران گفت: برگزاری این مدل کارگاه ها اولین قدم در راستای استانداردسازی آزمون ها در کلیه رشته های مجتمع فنی تهران می باشد و در آینده نزدیک شاهد اقدامات دیگر در این راستا خواهید بود. طراحی آزمون های چند گزینه ای و بررسی های درون آزمونی، اهمیت روایی و پایایی آزمون از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه بودند.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند