اعطای موافقت اصولی افتتاح نمایندگی مجتمع فنی تهران در شهر بوشهر

موافقت اصولی فعالیت آموزشی تحت نام مجتمع فنی تهران در شهرستان بوشهر در تاریخ 98/10/21 به سرکار خانم معصومه بوشهری اعطا گردید.

 در همین راستا این نمایندگی فعالیت رسمی خود را از تاریخ 98/12/1 در قالب نمایندگی مجتمع فنی تهران آغاز خواهد نمود.

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند