ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "Corrective Feedback" برگزار شد

کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "Corrective Feedback" برگزار شد.

به نقل از "محمدرضا دارابی" مدیر دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران، کارگاه آموزشی ویژه اساتید زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران با عنوان "Corrective Feedback" و با حضور اساتید زبان انگلیسی از نمایندگی ها و شعب مجتمع فنی تهران در روز پنجشنبه مورخ 24 بهمن 1398 از ساعت 9 لغایت 11 برگزار گردید. وی همچنین با اشاره به اهمیت شنیدن صدای مدرسین که رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با زبان آموزان دارند، افزود: این کارگاه ها با رویکرد شنیدن نظرات و صدای اساتید، توسط اساتید شعب و نمایندگی ها و با نظارت کارشناسان آموزش دپارتمان زبان برگزار می گردند. 

این کارگاه ها بصورت منظم و ماهیانه حول محور آموزش و با نگاه به ارتقا روش ها و سطح آموزشی، همسان سازی آموزش در مراکز مجتمع فنی تهران، و برطرف نمودن مشکلات موجود برگزار می شوند.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند