آموزش سامانه تدارکات دولت الکترونیک در کل کشور

دپارتمان توسعه آموزش‌های سازمانی مجتمع فنی تهران با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بهسازان (تولیدکننده و پشتیبان سامانه) به‌عنوان مرکز آموزشی سامانه تدارکات دولت الکترونیکی در سایت سامانه www.setadiran.ir جهت آموزش سامانه‌های خرید، مناقصه و مزایده به دستگاه‌ها، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های خصوصی و تأمین‌کنندگان معرفی شده و در حال حاضر توانسته است مجوز برگزاری دوره در کلیه استانها را اخذ نماید.
با توجه به الزامات دولت و مجلس بر استفاده از این سامانه‌ها، بازار بسیار مناسبی برای خدمات آموزشی این مؤسسه ایجاد شده که برای بازاریابی و آموزش به همکاری نمایندگی‌های محترم استان‌های فوق نیاز است.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند