اصلاحیه خبر:دائر بودن کلیه کلاسهای مجتمع فنی تهران

اطلاعیه مهم‌
آغاز تعطیلی آموزشگاه های آزاد با ابلاغ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با هماهنگی‌ستاد مقابله با کرونای استان شروع خواهد شد
آموزشگاه های محترم تا ابلاغ اداره کل و‌ اطلاع رسانی فوری منتظر باشند و‌ پس از ابلاغ رسمی اداره کل استان تهران تعطیلی را طبق مقررات رعایت فرمایند
(روابط عمومی کانون استان تهران)

اصلاحیه خبر: تا اطلاع ثانوی کلیه کلاسهای مجتمع فنی تهران دائر می باشد

www.mft.info

mojtamafanitehran@
 
 
 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند