برگزاری ژوژمان طراحی پرتره ویژه نوجوانان

نهنر همواره با روح و جان آدمی آمیخته است و کودکان ونوجوانان با توجه به روحیه لطیفی که دارند همواره در زمینه هنر سرآمد هستند ، درجهت ارتقا هنر به صورت اصولی و آکادمیک برای کودکان و نوجوانان ، دپارتمان کودک ونوجوان چند سالی است به گروه هنر توجه ویژه داشته و دانش پذیران در این زمینه کارهای ارزشمند و فاخری را انجام داده اند ، درهمین راستا در نیمه تابستان امسال و با توجه رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، ژوژمان طراحی پرتره برگزارگردید ، که واقعا کارهای هنرمندان نوجوان ، ما را به وجد آورد. امید است هنر در تمام خانواده های ایرانی به صورت اصولی متبلور شود. است .در این کارگاه که کاملا عملیاتی می باشد دانش پذیران با مراحل ابتدایی راه اندازی کسب و کار ، شروع کار استارتاپ ، مراحل  و اعتبار سنجی آن آشنا می شوند. امید است اجرای  این سری کارگاه ها مسیر رسیدن به موفقیت را برای فرزندان ایران زمین تسریع بخشد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند