مشخصات درس

مدیریت و کارآفرینی
مالی و حسابداری
حسابداری ویژه بازار کار
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

قیطریه - کلاس 102
۲۱۲۲۶۸۹۳۰۰
شریعتی - خیابان دولت - نرسیده به تقاطع کاوه - کوچه اخلاقی غربی - پلاک 27

ثبت نام

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۸۰ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند