مشخصات درس

علوم مهندسی
مهندسی مکانیک
طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

محل برگزاری

البرز - خارج از مرکز
۲۶۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
چهارشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند