مشخصات درس

فناوری اطلاعات و ارتباطات
شبکه و زیرساخت
MCSA Pack 2016

محل برگزاری

البرز - خارج از مرکز
۲۶۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۲۳۰ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند