مشخصات درس

هنر
سینمای دیجیتال
عکاسی دیجیتال
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

البرز - خارج از مرکز
۲۶۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۱۰ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند